Klassenelternvertreter und deren Stellvertreter


Schuljahr 2023/24

1. Klasse KEV Herr Philipp Glatz und KEVSTV Frau Nicole Letonia

2. Klasse KEV Frau Vanessa Kerschhofer KEVSTV Frau Bianca Ebenbauer 

3. Klasse KEV Frau Yvonne Heiling und KEVSTV Frau Maria Reisinger

4. Klasse KEV Frau Magdalena Gleichweit und KEVSTV Frau Ingrid Postl